Reklamacije

 

Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati
dostavnom radniku koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska
oštećenja Korisnik ima pravo u roku od osam (8) kalendarskih dana od dana dostave proizvoda na
zamjenu kupljenog proizvoda ili povrat proizvoda ukoliko uoči nedostatke na proizvodima ili su
dostavljeni proizvodi neispravni ili su dostavljeni proizvodi koji nisu naručeni. LUKABO MARKETING
d.o.o. / funbaby.hr će na osnovu zahtjeva za povrat ili zamjenu, korisniku vratiti sredstva na račun ili
zamijeniti proizvod s novim u roku osam (8) dana od datuma primitka vraćenog proizvoda na
skladište. U slučaju da zamjenskog proizvoda nema na skladištu, moguć je samo povrat sredstava.
Povrat dostavljenih proizvoda vrši se dostavom na adresu: LUKABO MARKETING d.o.o., Tratinska 65,
10000 Zagreb, OIB: 42016852792, MBS: 03852407. U slučaju opravdane reklamacije,
LUKABO MARKETING d.o.o. / funbaby.hr snose troškove povrata. Korisnik je obvezan dostavljene
proizvode vratiti u stanju u kojem su mu dostavljeni i u originalnom pakiranju (trgovačko pakiranje u
kojem je roba i dostavljena) s otpremnicom i računom.